Sigara Dumanı Neler İçerir?

Sigara dumanında 4000’den fazla zararlı madde vardır. Sigara dumanı tütün bitkisinin yapraklarının tam yanmaması sonucu oluşur. Sigara dumanının içerdiği maddeler gaz ve tanecik fazında bulunmaktadır. Ağız kısmından çekildiğinde gelen dumana “Ana Duman”, ucundan çıkan dumana ise “Yan Duman” denir. Tütünün tipi, yanma sıcaklığı, sigaranın uzunluğu, kağıdının özellikleri, filtre ve tütüne ilave edilen katkı maddeleri dumanın gaz ve tanecik kısmındaki maddeleri etkileyen başlıca faktörlerdir. Ucundaki sıcaklık 900 oC, ağızdaki sıcaklık 30 oC kadardır. Bu sıcaklıklar nedeniyle tütün yaprağında bulunan maddeler değişime uğrar ve birçok yeni kimyasal madde ortaya çıkar. Bir nefes sigara dumanında 300 milyon-3.5 milyar tanecik olduğu saptanmıştır. Günde bir paket sigara içen insanın 70,000 kez içe çekme hareketi yaptığı düşünülürse alınan madde miktarı anlaşılabilir. Sigara dumanında bulunan başlıca maddeler kokain ve morfin kadar bağımlılık yapıcı bir madde olan nikotin, kanda oksijen taşınmasına engel olan ve ölümlere yol açabilen zehirli bir gaz olan karbonmonoksit ve birçok kanserojen maddedir.

Sigara dumanı içindeki kanıtlanan kanserojen madde sayısı, Uluslararası  Kanser Araştırma Ajansı’na (IARC) göre, günümüzde 55’e yükselmiştir. Bunlar Tablo 1’de sunulmuştur. Sigara dumanında, bunlardan başka henüz şüphe aşamasında olan birçok başka kanserojen madde vardır ve bu sayı zaman içinde yükselebilecektir.

 

Tablo 1.  Sigara dumanını içerdiği  kanserojen maddeler.*                           

Kanserojen Maddenin tipi

Bu tip maddelerin sayısı

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

10

Aza-arenes

3

N-nitrosaminler

7

Aromatik aminler

3

Heterosiklik aromatik aminler

8

Aldehidler

2

Çeşitli organik maddeler

15

İnorganik bileşikler

7

TOPLAM

55

·          Kaynak: SS Hecht. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer. J Natl Cancer Inst; 1999; 91 (14): 1194-1210.

 

Sigarada bulunan maddelerin diğer bazı kullanım alanları Tablo 2’de sunulmaktadır.

 

Tablo 2.  Sigarada bulunan bazı maddelerin diğer kullanım alanları. *

Arsenik

Zehir imalatında

Metanol

Roket Gazı yapımında

DDT

Böcek ilaçlamada

Karbonmonoksit

Egzos Gazı

Kadmiyum

Araba Akülerinde

Hidrojen Siyanür

Gaz Odalarında

BütanGaz

Tüp ve Çakmak Gazı

Aseton

Oje ve Kimyasal sökücü

Naftalin

Güve ilaçlamada

Amonyak

Kimyasal Temizlik işlerinde

* Kaynak: Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi. http://www.komiteulusal.cjb.net/

 

<     Ana Sayfa     >